درباره ما

? تصفیه آب جوی واتر ( حاجی باشی )

? ارائه خدمات فرهنگ سازی جهت استفاده از آب سالم ، همچنین فروش دستگاه ها و قطعات تصفیه آب خانگی و نیمه صنعتی .

? مدیریت : آقای محمد تقی حاجی باشی

? محل فعالیت : قم

? بازار هدف : فروشنگان فعال در زمینه فروش قطعات ، دستگاه ها و تجهیزات تصفیه آب در کل کشور

کانال تلگرام جوی واتر

جهت ورود به کانال تلگرام بازرگانی تصفیه آب جوی واتر کلیک نمائید

ورود به کانال
بستن